Algemene voorwaarden

  • Alle genoemde prijzen zijn per persoon, inclusief 21% BTW.
  • De massage dient vooraf via de bank of na afloop via pin of contante betaling te worden voldaan. Bij betalingen via pin wordt er €0,50 extra transactiekosten berekend.
  • Biljetten groter dan € 50,- worden niet geaccepteerd.
  • Massage@Cy verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u eerst met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. Massage@Cy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.
  • Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanloop om het te worden, moet u dat melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. uzelf.
  • Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelend arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden, zal vooraf aan elke massage een korte intake afgenomen worden.
  • Indien Massage@Cy niet volledig of verkeerd ingelicht wordt, kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde massage. Absolute contra indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap. Relatieve contra indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.
  • Massage@Cy behoudt het recht om klanten op basis van slechte persoonlijke hygiëne te weigeren. 
  • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massage@Cy aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
  • Door een massage te boeken verklaart u deze voorwaarden te hebben doorgenomen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Massage@Cy niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die u heeft ondergaan.
voorwaarden-massage-cy